دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1399، صفحه 176-322 

سخن سردبیر

سخن سردبیر

خفاش‌ها، ویروس‌ها، بیماریهای نوپدید و انسان

صفحه 176-191

وحید اکملی


ظهور سارس، مرس و کروناویروس جدید سارس-2 در قرن بیست و یک

صفحه 192-200

سعیده جعفری نژاد


مروری بر کروناویروس‌ها با تاکید بر SARS-CoV-2 (2019-nCoV) عامل کووید-19

صفحه 201-207

نیما شیخ بیگلو


کرونا ویروس جدید - تصویری از دانش فعلی

صفحه 208-214

حورا بحرالعلوم؛ ساقی نورایی؛ سعید امین زاده


ژنوتیپ و فنوتیپ کووید-19: نقش آنها در بیماری زائی

صفحه 214-219

سعیده جعفری نژاد


گونه های جهنده، مکانیسمی برای پایداری و بقای ویروس کرونا

صفحه 219-226

شمس الضحی ابوالمعالی


بررسی تکامل ژنتیکی کروناویروس جدید ۲۰۱۹ و کروناویروس سایر گونه‌ها

صفحه 227-230

سمیه اسمعیلی رینه


یادداشتی درباره منشا کروناویروس جدید 2019

صفحه 230-231

مهدی صادقی


کروناویروس2 سندرم تنفسی حاد (SARS-CoV-2): پیدایش و تکامل؛ درمان و استراتژیهای پیشگیری؛ و احتمال بازگشت ویروس

صفحه 232-242

اتابک روحی امینجان


مقاله ترویجی

نقش اهریمنی پروتئین اسپایک در کروناویروس ها: ساختار، فعالیت و تکامل

صفحه 241-251

فهیمه قوامی پور؛ پریسا نصراللهی؛ بهاره دبیرمنش؛ حسن جلیلی؛ خسرو خواجه


ایمونوپاتوژنز، تشخیص و درمان کووید-19

صفحه 251-259

مبینا جلالوند؛ مریم اختری؛ الهام فرهادی؛ مهدی محمودی


پلی مورفیسم آنزیم تبدیل کننده میزبان توجیه کنندۀ یافته های همه گیری شناسانه عفونت کووید-19

صفحه 260-261

حورا بحرالعلوم؛ ساقی نورایی؛ سعید امین زاده


مقاله ترویجی

رابطه اساسی بین نقص ACE2 و عفونت SARS-CoV-2

صفحه 262-271

هانیه حیدرلو؛ زهرا علیزاده


کروناویروس‌ها چگونه باعث ایجاد بیماری می‌شوند: از سینه‌پهلوی ضعیف تا کشنده

صفحه 271-274

اتابک روحی امینجان


مقاله ترویجی

شواهدی از تاثیر ویروس کووید-19 بر سیستم عصبی مرکزی: پراکنش بافتی، برهمکنش میزبان-ویروس و مکانیسم‌های فرضی آسیب‌های عصبی

صفحه 274-278

ربابه لطیف


کووید-19 و ویتامین D

صفحه 278-282

حورا بحرالعلوم؛ ساقی نورایی؛ سعید امین زاده


کووید19: درمان‌های ترکیبی از دارو ضد ویروسی و ضد التهابی

صفحه 282-285

شکیبا درویش علیپور آستانه


نکاتی درباره داروهای معتبر و آزمایش شده برای بیماری کووید19

صفحه 285-289

شکیبا درویش علیپور آستانه


مطابق با مطالعه بیماران در نیویورک، تقریباً همه بیماران بستری‌شده مبتلا به کرونا ویروس، یک مشکل سلامتی زمینه‌ای دیگر داشتند

صفحه 289-290

مهدی گلستانی نسب


عوامل خطر، آیا پروتئین‌های سلولی شدت کووید-19 را مشخص می‌کنند؟

صفحه 290-291

ساقی نورایی؛ حورا بحرالعلوم؛ سعید امین زاده


معمای میزان مرگ‌ومیر

صفحه 292-293

حورا بحرالعلوم؛ ساقی نورایی؛ سعید امین زاده


تاثیر شلوغی شهرها، مصرف سیگار و عفونت‌های باکتریایی و قارچی در ابتلا و شیوع کووید-19

صفحه 293-297

اتابک روحی امینجان


یافته های هماتولوژی بیماران مبتلا به عفونت کووید-19

صفحه 297-304

سمانه سلطانی؛ مهدی محمودی؛ الهام فرهادی


تشخیص کووید-19: بیماری و ابزارهای شناسایی

صفحه 304-315

سعید ذاکر؛ هانیه باقری فرد


واقعیات عمومی و کاربردی در مورد ویروس جدید کرونا (کووید-19)

صفحه 315-319

فرشاد درویشی


مقاله ترویجی

کووید-19 در یک نگاه

صفحه 321-322

علی فرازمند