کرونا ویروس جدید - تصویری از دانش فعلی

نویسندگان

تهران، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، پژوهشکده زیست فناوری صنعت و محیط‌زیست، گروه مهندسی زیست فرایند

چکیده

انتقال کرونا ویروس از حیوان به انسان در دسامبر سال 2019 در بازار حیوانات زنده در شهر ووهان چین باعث ایجاد بیماری همه‌گیر در چین شد که در حال حاضر به قاره‌های مختلف رسیده است. در این مقاله مروری کوتاه، تحقیقات مختلف در جنبه‌های ویروسی، بالینی و اپیدمیولوژیک این بیماری همه‌گیر که تا پایان فوریه 2020 منتشرشده است خلاصه شده است.

عنوان مقاله [English]

The Novel Coronavirus – A Snapshot of Current Knowledge

نویسنده [English]

  • Saeed Aminzadeh

چکیده [English]

Another animal to human transmission of a coronavirus occurred in December 2019 on a live animal market in the Chinese city of Wuhan causing an epidemic in China, reaching now different continents. This minireview summarizes the research literature on the virological, clinical and epidemiological aspects of this epidemic published until end of February 2020.

دوره 4، شماره 7 - شماره پیاپی 7
اردیبهشت 1399
صفحه 208-214
  • تاریخ دریافت: 22 دی 1398
  • تاریخ بازنگری: 10 تیر 1399
  • تاریخ پذیرش: 10 تیر 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 10 تیر 1399