انجمن زیست شناسی ایران، مجله زیست شناسی ایران را از سال 1374 بصورت فصلنامه و بطور مرتب منتشر می کند. موضوعات تخصصی زیست شناسی لزوم ایجاد مجلات تخصصی را می طلبید، از اینرو فصلنامه زیست شناسی ایران از سال 1392 با تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بطور تخصصی  به سه فصلنامه مستقل به نام های  پژوهش های گیاهی به آدرس plant.ijbio.ir ، پژوهش های سلولی و مولکولی به آدرس cell.ijbio.ir و پژوهش های جانوری به آدرس animal.ijbio.ir تغییر نام داد.
مجله زیست شناسی ایران با اهداف ترویج دانش زیست شناسی، معرفی پیشرفت های جدید زیست شناسی، نقد برنامه های آموزش  زیست شناسی در تمام مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش و آموزش عالی، و نیز آموزش عمومی زیست شناسی در سطح جامعه، معرفی و پیشنهاد برنامه ها و قلمروهای جدید، روش های آموزشی نوین در تدریس و یادگیری، آموزش مجازی، معرفی نام آوران قدیم و جدید زیست شناسی، نقد و معرفی آثار تالیف و ترجمه و نیز آثار مهم منتشره در سطح جهانی است. 
توجه             توجه
از ابتدای سال 1399 دسترسی به تمام مقالات مجله زیست شناسی ایران رایگان اعلام شد، با این حال انجمن زیست شناسی ایران برای گسترش فعالیتهای انتشاراتی به کمک مالی دوستداران انجمن نیاز دارد.
لطفا در ازای دانلود مقالات و یا برای حمایت مالی انجمن، کمک های خود را، هر چند اندک، از اینجا واریز فرمایید.
شماره جاری: دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-156 

سخن سردبیر

1. سخن سردبیر

مقاله ترویجی

2. ریشه های ضدیت با علم

صفحه 1-6

عطا الله کالیراد


8. آسیب نابرابر

صفحه 62-69

اتابک روحی امینجان


17. چشم انداز درمان‌ها و واکسن کووید-19

صفحه 134-137

سمانه مسلط پور؛ رضا حاجی‌حسینی؛ مهدی شمس آرا؛ سعید امین زاده


18. مسابقه برای واکسن‌های ویروس کرونا

صفحه 138-143

سمانه مسلط پور؛ رضا حاجی حسینی؛ مهدی شمس ارا؛ سعید امین زاده


21. زنده ماندن از آسیب روحی COVID-19

صفحه 152-154

حورا بحرالعلوم؛ ساقی نورایی؛ سعید امین زاده


ابر واژگان