مجله زیست شناسی ایران، بصورت دوفصلنامه با اهداف ترویج دانش زیست شناسی، معرفی پیشرفت های جدید زیست شناسی، نقد برنامه های آموزش  زیست شناسی در تمام مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش و آموزش عالی، و نیز آموزش عمومی زیست شناسی در سطح جامعه، معرفی و پیشنهاد برنامه ها و قلمروهای جدید، روش های آموزشی نوین در تدریس و یادگیری، آموزش مجازی، معرفی نام آوران قدیم و جدید زیست شناسی، نقد و معرفی آثار تالیف و نیز آثار مهم منتشره در سطح جهانی منتشر می شود. 

 دسترسی به تمام مقالات مجله زیست شناسی ایران رایگان است و همچنین از نویسندگان محترم بابت بررسی، داوری، پذیرش و انتشار هزینه ای دریافت نمی شود.
 
فقط انواع مقالات ترویجی، مروری و معرفی پیشرفتهای جدید زیست شناسی را ارسال نمایید و لطفا برای سابمیت مقالات پژوهشی، به مجله پژوهش های گیاهی به آدرس https://plant.ijbio.ir/ ، پژوهش های جانوری به آدرس https://animal.ijbio.ir و پژوهش های سلولی و مولکولی به آدرس https://cell.ijbio.ir/ مراجعه فرمایید.https://myedeh.com/      
 • نوع اعتبار                               علمی-ترویجی (وزارت علوم تحقیقات فناوری)
 • توالی انتشار                           دوفصلنامه
 • رتبه در ISC                             ضریب تاثیر       0.041    (بزودی) در سال 1401
 • رتبه در وزارت علوم                      (C(663                                در سال 1400
 • زبان نشریه                             فارسی چکیده: (انگلیسی)
 • نوع انتشار                              الکترونیکی و کاغذی
 • نوع داوری                                دوسو ناشناس
 • نوع مقاله                                  ترویجی، مروری، معرفی پیشرفتهای جدید زیست شناسی
 • میانگین زمان داوری                  3 ماه
 • نوع دسترسی                         رایگان (تمام متن)
 • دسته بندی موضوعی               دارد
 • هزینه انتشار                             ندارد                             

مقاله ترویجی

کاربردهای پردازش سیگنال گراف در پیش‌بینی برهمکنش‌های پروتئین-پروتئین

صفحه 203-225

آرتا امیر جمشیدی


معرفی ترکیب نشانگرهای مولکولی جدید در تعیین جنسیت ماهیان خاویاری به منظور تشخیص جنسیت در سنین مختلف

صفحه 226-243

امید جعفری؛ حامد کلنگی میاندره؛ مریم نصراله پورمقدم


مقاله مروری

رشد افسارگسیخته سرخس آبی (Azolla filiculoides, Lam.) در تالاب انزلی؛ تراژدی معرفی یک گونه مهاجم به یکی از مهم‌ترین پیکره‌های آبی ایران

صفحه 244-267

علیرضا رادخواه؛ سهیل ایگدری؛ هادی پورباقر؛ اسماعیل صادقی نژاد ماسوله


توسعه فناوری حسگرها و تکنیک‏های مولکولی شناسایی تهدیدهای زیستی

صفحه 269-291

آناهیتا شریعت


مقاله ترویجی

تکنولوژی CRISPR-CAS و کاربرد آن در پس از برداشت گیاهان باغبانی

صفحه 332-345

محمد فضلی


معرفی پیشرفتهای جدید زیست شناسی

مروری بر خواص پروبیوتیک جلبک اسپرولینا

صفحه 346-357

بهاره نوروزی


مقاله مروری

جدال ملکولی ویروسهای بیمارگرگیاهی با گیاهان میزبان

صفحه 358-378

مهرداد صالح زاده؛ سعیده دهقان پور فراشاه


مقاله ترویجی

توسعه آموزش زیست شناسی با استفاده از مدل سازی و دست سازه ها

صفحه 292-331

حسین فراست


ابر واژگان

نشریات مرتبط