انجمن زیست شناسی ایران، مجله زیست شناسی ایران را از سال 1374 بصورت فصلنامه و بطور مرتب منتشر می کند. موضوعات تخصصی زیست شناسی لزوم ایجاد مجلات تخصصی را می طلبید، از اینرو فصلنامه زیست شناسی ایران از سال 1392 با تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بطور تخصصی  به سه فصلنامه مستقل به نام های  پژوهش های گیاهی به آدرس plant.ijbio.ir ، پژوهش های سلولی و مولکولی به آدرس cell.ijbio.ir و پژوهش های جانوری به آدرس animal.ijbio.ir با هدف انتشار مقالات پژوهشی تغییر نام داد.
مجله زیست شناسی ایران (علمی ترویجی- دوفصلنامه) با اهداف ترویج دانش زیست شناسی، معرفی پیشرفت های جدید زیست شناسی، نقد برنامه های آموزش  زیست شناسی در تمام مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش و آموزش عالی، و نیز آموزش عمومی زیست شناسی در سطح جامعه، معرفی و پیشنهاد برنامه ها و قلمروهای جدید، روش های آموزشی نوین در تدریس و یادگیری، آموزش مجازی، معرفی نام آوران قدیم و جدید زیست شناسی، نقد و معرفی آثار تالیف و ترجمه و نیز آثار مهم منتشره در سطح جهانی منتشر می شود. 
توجه             توجه
از ابتدای سال 1399 دسترسی به تمام مقالات مجله زیست شناسی ایران رایگان اعلام شد، با این حال انجمن زیست شناسی ایران برای گسترش فعالیتهای انتشاراتی به کمک مالی دوستداران انجمن نیاز دارد.
لطفا در ازای دانلود مقالات و یا برای حمایت مالی انجمن، کمک های خود را، هر چند اندک، از اینجا واریز فرمایید.
شماره جاری: دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-161 

سخن سردبیر

1. سخن سردبیر

مقاله ترویجی

11. مروری بر ویژگی های ساختاری و عملکردی سلول های سرتولی بیضه

صفحه 77-88

امیررضا نیازی تبار؛ حسین عزیزی؛ مریم نظم بجنوردی؛ هاتف قاسمی حمید آبادی


12. جایگاه کوئینون در ارزیابی تکامل موجودات

صفحه 88-97

صدیقه مختاری؛ فروغ فریدی؛ مجید باصری صالحی


13. اینولیناز: کاربرد، بازار جهانی و تولیدصنعتی

صفحه 97-104

محمد جواد گل محمدی؛ فاطمه محمدی پناه


15. بوم‌سازگان مانگروی ایران؛ اهمیت، وضعیت فعلی و تهدیدات

صفحه 111-125

مهدی قدرتی شجاعی؛ نسترن دلفان؛ رضا ندرلو؛ مهدی بلوکی کورنده


16. هوش میکروبی و استفاده از آن در زیست فن آوری

صفحه 125-139

محمدجواد گل محمدی؛ فرشته جوکار کاشی


17. بوم‌شناسی و اقتصاد برای پیشگیری از همه‌گیری

صفحه 139-145

ساقی نورایی؛ حورا بحرالعلوم؛ سعید امین زاده


18. مطالعه‌ای بر دانه گرده، اصلی‌ترین آلرژن بیولوژیک هوا

صفحه 145-161

معصومه حبیبی؛ محمد رضا سیاهپوش؛ فاطمه ناصرنخعی


ابر واژگان

نشریات مرتبط