مروری بر ویژگی های ساختاری و عملکردی سلول های سرتولی بیضه

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشکده زیست فناوری، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

2 دانشکده زیست فناوری دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل، ایران

3 گروه آناتومی و بیولوژی سلولی، مرکز تحقیقات ایمنوژنتیک، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

چکیده

واحد عملکردی تولید مثلی جنس مذکر در پستانداران بیضه است که با دارا بودن ویژگی‌های شیمیایی و فیزیکی ویژه‌ای توان تولید‌مثلی مذکر را بیان می‌کند ؛ هر بیضه در پستانداران از لوله‌های پیچیده تشکیل شده که از نظر مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی به بخش های عملکردی متفاوت تقسیم می‌شود که هر کدام از این بخش‌ها شامل سلول‌های تخصص یافته‌ای هستند که امروزه هر کدام در شاخه‌های بسیار مهم تحقیقاتی حائز اهمیت‌اند ؛ در این مقاله سعی برآن داشتیم که سلول‌هایی سوماتیکی و ویژه‌ای به نام سلول‌های سرتولی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم ؛ این سلول ها بخشی از لوله های اسپرم‌ساز‌اند که از بخش پایه (بازال) تا لومن آن کشیده شده است و مانند چادری سراسر لوله های اسپرم ساز را می پوشانند که این فرم مورفولوژیکی قطعا با نقش های عملکردی و فیزیولوژیکی آن ها مرتبط است ؛ نکته جالب و مورد توجه که به عنوان پایه و اساس بسیاری از تحقیقات انجام شده روی این سلول هاست، عدم تقسیم پذیری سلول های سرتولی در نیش خود است اما می توان پس از استخراج آن ها، به روش های متفاوتی مانند پلیت کردن با لکتین (به دلیل تمایل اتصال آن ها به لکتین بعد از هضم آنزیمی بافت بیضه) در محیط کشت های ویژه و شرایط آزمایشگاهی، آن ها را وادار به تقسیم کرد که این با توجه به نقش های اساسی در حمایت فیزیکی و شیمیایی از سلول های جنسی ، طی مراحل اسپرماتوژنز ، می تواند آینده ای روشن را در حل مشکلات ناباروری رقم بزند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A review on physiologic and functional features of testicular sertoli cells

نویسندگان [English]

 • Amirreza Niazi Tabar 1
 • Hossein Azizi 2
 • Maryam Nazm Bojnordi 3
 • hatef ghasemi hamidabadi 3

چکیده [English]

The testis is the functional reproductive unit in male mammals that express male reproductive performance with special chemical and physical characteristics. In mammals, each testis consists of complex tubules divided morphologically and physiologically into different functional sections consisting of specialized cells that today are important topics for the recent research fields. In this paper, we try to discuss the somatic and specialized cells, called Sertoli cells, from different scientific respects resulting from studies by the present authors and those of other researchers. These cells are part of the seminiferous cells extended from the basal lamina to the lumen lining the entire seminiferous tubules like a veil; this morphological form is definitely associated with their functional and physiological roles. An interesting and notable point, which is the basis of many researches on these cells, is the non-dividing of Sertoli cells in their niches. Upon extraction they can be forced to divide in different ways including plating with lectin (due to their binding affinity to lectin after enzymatic digestion of the testicular tissue) in special culture media and in vitro conditions. This can promise a bright future in solving the infertility problems according to its fundamental roles in physical and chemical support of germ cells during the process of spermatogenesis. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sertoli cell
 • Testis
 • Spermatogenesis
 • infertility
 • تاریخ دریافت: 08 اردیبهشت 1398
 • تاریخ بازنگری: 29 اردیبهشت 1398
 • تاریخ پذیرش: 29 اردیبهشت 1398
 • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1400