دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-161 

سخن سردبیر

1. سخن سردبیر

مقاله ترویجی

11. مروری بر ویژگی های ساختاری و عملکردی سلول های سرتولی بیضه

صفحه 77-88

امیررضا نیازی تبار؛ حسین عزیزی؛ مریم نظم بجنوردی؛ هاتف قاسمی حمید آبادی


12. جایگاه کوئینون در ارزیابی تکامل موجودات

صفحه 88-97

صدیقه مختاری؛ فروغ فریدی؛ مجید باصری صالحی


13. اینولیناز: کاربرد، بازار جهانی و تولیدصنعتی

صفحه 97-104

محمد جواد گل محمدی؛ فاطمه محمدی پناه


15. بوم‌سازگان مانگروی ایران؛ اهمیت، وضعیت فعلی و تهدیدات

صفحه 111-125

مهدی قدرتی شجاعی؛ نسترن دلفان؛ رضا ندرلو؛ مهدی بلوکی کورنده


16. هوش میکروبی و استفاده از آن در زیست فن آوری

صفحه 125-139

محمدجواد گل محمدی؛ فرشته جوکار کاشی


17. بوم‌شناسی و اقتصاد برای پیشگیری از همه‌گیری

صفحه 139-145

ساقی نورایی؛ حورا بحرالعلوم؛ سعید امین زاده


18. مطالعه‌ای بر دانه گرده، اصلی‌ترین آلرژن بیولوژیک هوا

صفحه 145-161

معصومه حبیبی؛ محمد رضا سیاهپوش؛ فاطمه ناصرنخعی