بررسی اثرات ناشی از شیوع ویروس کووید-19 بر صنعت شیلات و آبزی‌پروری جهان و ارائه سیاست‌های حمایتی از سوی دولت‌ها و ونهادهای بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

چکیده

بررسی گزارش‌های واصله از سازمان‌های بین المللی و کشورهای مختلف نشان می‌دهد که جنبه‌های مختلف صنعت شیلات و آبزی‌پروری به شدت تحت تأثیر همه‌گیری کووید-19 (COVID-19) قرار دارند و مشاغل، درآمد و امنیت غذایی بشر در معرض خطر هستند. برای رسیدگی فوری به مشکلات اقتصادی و اجتماعی که این بحران مهم در بخش شیلات و آبزی‌پروری ایجاد کرده است، نیاز به اتخاذ راهکارها و سیاست‌های مدیریتی از سوی مدیران شیلاتی و دولتی است. با توجه به این موضوع، مقاله حاضر با هدف ارائه اطلاعات به روز و جدید از اثرات ناشی از شیوع ویروس کووید-19 بر صنعت شیلات و آبزی‌پروری جهان و ارائه سیاست‌های حمایتی از سوی دولت‌ها و ونهادهای بین‌المللی انجام شده است. منابع به‌دست آمده نشان داد که شیوع کووید-19 به طور مستقیم بر زنجیره تامین مواد غذایی در کشورهای مختلف تاثیر گذاشته است که این موضوع بسیار حائز اهمیت است چرا که به امنیت غذایی بشر در بسیاری از نقاط جهان آسیب رسانده است. علاوه بر این، کاهش فروش محصولات شیلاتی، عدم دسترسی به مواد اولیه (مانند تهیه تخم و خوراک آبزیان)، اخراج کارگران، کاهش درآمد پرورش دهندگان و عدم اختصاص اعتبارات از سوی برخی نهادها به‌عنوان مشکلات و معضلات عمده در صنعت شیلات مطرح شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effects of COVID-19 virus outbreak on the world fisheries and aquaculture industry and providing supportive policies by governments and international organizations

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Radkhah 1
  • soheil Eagderi 2
  • Hadi Poorbagher 3
1 university of Tehran
2 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Ali Reza Radkhah*, Soheil Eagderi, Hadi Poorbagher
چکیده [English]

Examination of reports from international organizations and various countries shows that various aspects of the fisheries and aquaculture industry are strongly affected by the COVID-19 epidemic, so that jobs, incomes and human food security are at risk. In order to immediately address the economic and social problems that this crisis has created in the fisheries and aquaculture sector, it is necessary to adopt management strategies and policies by fisheries and government managers. With this in mind, this paper aims to provide up-to-date information on the effects of the COVID-19 virus outbreak on the world fisheries and aquaculture industry. Reports indicate that the prevalence of COVID-19 has directly affected the food supply chains in various countries, which is very important. In addition, declining sales of fishery products, lack of access to raw materials (such as eggs and aquatic feed), layoffs of workers, declining incomes of farmers and lack of funding by some organizations were identified as major problems in the fisheries industry. In addition, declining sales of fishery products, lack of access to raw materials (such as eggs and aquatic feed), layoffs, declining farmers' incomes, and non-allocation of funds by some institutions were identified as major problems in the fisheries industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coronavirus
  • aquaculture
  • Fishing industry
  • Market
  • Supportive policies