دوره و شماره: دوره 5، شماره 10، دی 1400، صفحه 1-165 

شناسنامه علمی شماره

شناسنامه فارسی

سخن سردبیر

سخن سردبیر

مقاله ترویجی

نیم قرن انتظار: از رویای پردیسان تا واقعیت باغ گیاهشناسی تهران

صفحه 1-23

حسین آخانی


سالگرد تولد ژنوم انسان، میراث دشوار: ژنوم انسان در بیست سالگی

صفحه 24-32

وحیده حسن زاده


وراثت پذیری

صفحه 33-47

عطا کالیراد


ژنهایی از پستوخانه

صفحه 48-53

نازنین عندلیب


بستن ژنگان کامل انسان

صفحه 54-58

نازنین عندلیب


مهندسی RNA حلقوی به منظور ترجمه قوی و پایدار در سلول‌‎های یوکاریوتی

صفحه 59-73

ارد قویمی؛ سعید امین زاده


مقدمه ای بر توالی یابی نسل جدید و کاربرد های آن

صفحه 74-85

الهه محمودی؛ مینا امین


مروری بر ابزار کریسپر برای ویرایش ژنوم

صفحه 86-100

زهرا ایران دوست؛ زهرا مرحمتی؛ سید محسن دهنوی


توسعه ساختار آموزش زیست شناسی با استفاده از نقشه های مفهومی

صفحه 101-110

حسین فراست


مروری بر تاثیرات تغییرات اقلیم بر بوم‌سازگان‌های مانگرو

صفحه 111-116

نسترن دلفان؛ مهدی قدرتی شجاعی


مروری بر اهمیت ماکروجلبکها در صنعت آبزی پروری (با تاکید بر ماهیان)

صفحه 117-124

وحید مرشدی؛ رضوان تمدنی؛ محمد صراف


مورینگا اولیفرا، درخت معجزه

صفحه 125-128

فاطمه ولایتی پور؛ فاطمه فتوحی چاهوکی؛ سیدعبدالحمید انگجی؛ سعید امین زاده


نیروی حیات

صفحه 129-133

ربابه لطیف


استرس اکسیداتیو و بیماری‌های انسانی: مروری

صفحه 134-141

زینب سادات سیدی


صرع زائی: سازوکارهای ایجاد تشنج و صرع

صفحه 142-148

رضا مقدسی؛ احمدعلی معاضدی؛ زهره قطب الدین


کنترل ژنتیکی میوز در گیاهان

صفحه 149-158

اسد معصومی اصل؛ سید ایمان آشتی


معرفی کتاب "رفتار، بوم‌شناسی و تکامل سیکلیدماهیان" نگاشته شده توسط ماریا ای. آباته و دیوید نواکس (2021) به بهانه ارائه گزارش‌‌های مختلف پیرامون اثرات منفی گونه‌های سیکلید (تیلاپیا) در آب‌های داخلی ایران

صفحه 159-163

علیرضا رادخواه؛ سهیل ایگدری


معرفی پیشرفتهای جدید زیست شناسی

معرفی کتاب

صفحه 164-165

دلارام اسلیمی اصفهانی


شناسنامه علمی شماره

شناسنامه انگلیسی