صرع زائی: سازوکارهای ایجاد تشنج و صرع

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشیار فیزیولوژی، گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

بیماری صرع، سومین اختلال نورولوژیک از نظر شیوع است که بیش از70  میلیون نفر از مردم جهان(در حدود1%) به آن مبتلا هستند (1). صرع (Epilepsy)، مجموعه­ای از اختلالات نورولوژیک مزمن با علائم ناهمگون است که حملات تشنجیِ خودبخودیِ عود کننده و مکرر مشخصه مهم آن است. تشنج (Seizure)، به علائم یا نشانه­های گذرائی گفته می‌شود که در نتیجة افزایش فعالیت غیرمعمول و هم زمان، در نورون­های بخشی از مغز رخ می دهد (1و2). تشنج، تا زمانی که به حالت مزمن تبدیل نشود، صرع نامیده نمی شود (2). ساز وکار ایجاد و توسعه صرع، تا امروز به خوبی شناخته نشده است. صرع‍زائی (Epileptogenesis)  به شکل پذیری (Plasticity) پیچیده مغز گفته می‌شود که به دنبال جراحت و خونریزی در مغز ایجاد می‌شود. به دنبال این تغییرات در مغز سالم، تشنج های مکرر ایجاد می شود (9). صرع­زائی، فرایندی آرام است، که چند ماه تا بروز تشنج های خودبخودی طول می‌کشد (10). با استفاده از مطالعات بالینی بر روی انسان، به تنهائی، نمی‌توان سازوکار­های پیچیده، صرع­زائی و تشنج را شناسائی کرد. لذا، استفاده از مدل­های جانوری مناسب، ضروری به نظر می رسد (5). در این مقاله سعی می­شود، ضمن معرفی انواع صرع، فرایند صرع­زائی و سازوکار ایجاد صرع مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Epilepsy: Mechanisms of seizures and epilepsy

نویسندگان [English]

 • reza moghaddasi 1
 • ahmadali moazedi 1
 • zohreh ghotbeddin 2

1 Department of Biology, Faculty of science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

2 Dept. of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Epilepsy is the third most common neurological disorder in the world, affecting more than 70 million people (about 1%) [1]. Epilepsy is a series of chronic neurological disorders with heterogeneous symptoms that are characterized by recurrent spontaneous seizures. Seizures are transient signs or symptoms that occur in neurons in a part of the brain as a result of increased and at the same time unusual activity [1, 2]. Seizures are not called epilepsy until they become chronic [2]. The mechanism of development and development of epilepsy is not well known to date. Epilepsy is a complex malformation of the brain that results from injury and bleeding in the brain. Following these changes in the healthy brain, recurrent seizures occur [9]. Epilepsy is a slow process, which lasts for several months until spontaneous seizures occur [10]. Complex mechanisms of epilepsy and seizures cannot be identified using clinical studies in humans alone. Therefore, the use of appropriate animal models seems necessary [5]. This article tries to introduce the types of epilepsy, the process of epilepsy and the mechanism of epilepsy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Seizure
 • Epilepsy
 • Hippocampus
 1. منابع

   

  1. Fisher RS, Cross JH, French JA, Higurashi N, Hirsch E, Jansen FE, Lagae L, Moshé SL, Peltola J, Roulet Perez EJE: Operational classification of seizure types by the International League Against Epilepsy: Position Paper of the ILAE Commission for Classification and Terminology. 2017, 58(4):522-530.
  2. Havasimehr M, Saffarzadeh F, Divanbeigi A, Karimzadeh FJTUMJTP: A review on the animal models of seizure. 2018, 76(2):79-89.
  3. Scheffer IE, Berkovic S, Capovilla G, Connolly MB, French J, Guilhoto L, Hirsch E, Jain S, Mathern GW, Moshé SLJE: ILAE classification of the epilepsies: position paper of the ILAE Commission for Classification and Terminology. 2017, 58(4):512-521.
  4. Hall JE: Guyton and Hall textbook of medical physiology e-Book: Elsevier Health Sciences; 2015.
  5. Lowenstein DH: Seizures and Epilepsy. In: Harrison's Principles of Internal Medicine, 20e. MC GRAW-HILL; 2017.
  6. Hammer GD, McPhee SJ: Pathophysiology of Disease: An Introduction to Clinical Medicine 8E: McGraw Hill Professional; 2018.
  7. Jerome Engel J: Epilepsy: A Comprehensive Textbook. Lippincott: Williams & Wilkins; 2007.
  8. Lerche HJB: New hope for the treatment of epilepsy. 2015, 138(2):240-242.
  9. Paudel YN, Shaikh MF, Chakraborti A, Kumari Y, Aledo-Serrano Á, Aleksovska K, Alvim MKM, Othman I: HMGB1: A Common Biomarker and Potential Target for TBI, Neuroinflammation, Epilepsy, and Cognitive Dysfunction. 2018, 12(628).
  10. Ochoa JG, Riche WJeJ: Antiepileptic drugs: an overview. 2004.
  11. Bragin A, Wilson CL, Engel JJEbr: Increased afterdischarge threshold during kindling in epileptic rats. 2002, 144(1):30-37.
  12. Bromfield EB, Cavazos JE, Sirven JI: Basic mechanisms underlying seizures and epilepsy. 2006.
  13. Sato MJP, Neurosciences C: Kindling: an experimental model of epilepsy. 1982, 36(4):440-441.
 • تاریخ دریافت: 20 دی 1399
 • تاریخ بازنگری: 06 مرداد 1400
 • تاریخ پذیرش: 07 بهمن 1400