مطالعه‌ای بر دانه گرده، اصلی‌ترین آلرژن بیولوژیک هوا

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

دانه‌های گرده به عنوان ذرات بیولوژیک اصلی‌ترین منبع آلرژن‌های هوایی محسوب می‌شوند، لذا بررسی آن‌ها از نظر آلرژی‌زایی اهمیت ویژه‌ای دارد. دانه‌های گرده درختان، علف‌های هرز و چمن‌ها به عنوان عامل مؤثر در افزایش حساسیت‌زایی فصلی مطرح هستند که باعث رینیت آلرژیک، قرمزی چشم، اگزما و واکنش‌های معده - روده‌ای و آسم می‌گردد. شناخت گیاهان آلرژی‌زا و عوامل ایجاد کننده آلرژی در دانه‌های گرده و آگاهی از تقویم پراکنش سالانه دانه گرده گیاهان فلور منطقه از مهمترین راهکارهای کاهش حساسیت در افراد مستعد آلرژی می‌باشد. در این مقاله به بررسی عوامل متفاوت آلرژی‌زایی دانه گرده و چگونگی بروز علائم آلرژی پرداخته می‌شود.

 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study on pollen, the main biological aeroallergens

نویسندگان [English]

 • Masoumeh Habibi
 • Mohammad Reza Siahpoosh
 • Fatemeh Nasernakhaei

Department of Plant Production Engineering and Genetics, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, I.R. of Iran

چکیده [English]

Pollen grains as biological particles are the main source of airborne allergens and investigation about their allergenicity is very important. Pollen grains of trees, weeds and grasses are effective in increasing the seasonal allergies and cause the allergic rhinitis, allergic conjunctivitis, eczema, and gastrointestinal reactions and asthma. Recognizing the allergenic plant and allergen factors in pollen grains and establishing the annual distribution calendar of pollens in flora are high throughput strategies for reducing the allergies in susceptible people. This article investigates the different factors causing pollen allergenicity and the modality of allergic diagnosis occurrence.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Biological allergen
 • Allergic rhinitis
 • Pollen grains
 • flora
 • تاریخ دریافت: 13 آذر 1398
 • تاریخ بازنگری: 02 تیر 1400
 • تاریخ پذیرش: 02 تیر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1400