روتیفرها: آبزی پروری، اکولوژی، ژرونتولوژی (پیری شناسی) و اکوتوکسیکولوژی. هاگی وارا آ، یوشیناگا ت. رشته علوم شیلاتی. 2017. انتشارات اسپرینگر. 184 صفحه. شابک: 8-5633-10-981-978.

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های داخلی بندر انزلی

چکیده

مطالعه حاضر به منظور معرفی و بررسی کتاب تحت عنوان "روتیفرها: آبزی ­پروری، اکولوژی، پیری­ شناسی و اکوتوکسیکولوژی" انجام شده است. این کتاب آخرین پیشرفت­ های مطالعات روتیفر در زمینه ­های مختلف از جمله آبزی­ پروری، اکولوژی، پیری شناسی (Gerontology) و اکوتوکسیلوژی را نشان می ­دهد. در کتاب حاضر به موضوعات مختلف از جمله گونه­ زایی در کمپلکس گونه ­ای Brachionus plicatilis، پرورش توده­ای روتیفرها، غنی­ سازی روتیفرها، کاربرد روتیفرها برای پرورش لارو ماهیان دریایی، تاریخچه زندگی روتیفرها، کاربرد روتیفرها برای کشف اثراتِ اکولوژیکی مواد سمی و نقش روتیفرها در اکوتوکسیلوژی پرداخته شده است. با توجه به تلاش نویسندگان برای ارائه یک منبع کامل در مورد روتیفرها، ما پیشنهاد می­ کنیم که این کتاب به­ عنوان یک منبع جانبی در دانشگاه­ها و موسسات تحقیقاتی استفاده شود. کتاب مورد نظر به دلیل پوشش فوق العاده­ ای که روی جنبه­ های مختلف روتیفرها داشته، قادر است تا نیاز علمی دانشجویان و محققین در زمینه­ های علوم شیلاتی، آبزی ­پروری و اکوتوکســیلوژی را برآورده سازد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Rotifers: Aquaculture, Ecology, Gerontology, and Ecotoxicology. Hagiwara A, Yoshinaga T (eds.). Fisheries Science Series. 2017. Springer Publishing Company. 184 p. ISBN: 978-981-10-5633-8. DOI: 10.1007/978-981-10-5635-2.

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Radkhah 1
  • Esmaeil Sadeghinejad Masouleh 2

چکیده [English]

The present study was conducted to introduce and review the book titled "Rotifers: Aquaculture, Ecology, Gerontology, and Ecotoxicology". This book shows the latest advances in rotifers studies in various fields, including aquaculture, ecology, gerontology, and ecotoxicology. In the book, various subjects has been studied, including speciation in the Brachionus plicatilis species complex, mass culture, enrichment of rotifers, use of rotifers for larval rearing of marine fishes, history life, use of rotifers to explore the ecological impacts of toxic substances and the role of rotifers in ecotoxicology. Due to the author's efforts to provide a complete reference of rotifers, we suggest that this book be used as a reference in universities and research institutes. The book is intended to respond the scientific needs of students and researchers in the fields of fisheries, aquaculture and ecotoxicology, due to the excellent study of various aspects of rotifers.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rotifers
  • Larvae
  • Aquaculture
  • Ecotoxicology

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1400
  • تاریخ دریافت: 09 اردیبهشت 1398
  • تاریخ بازنگری: 21 مهر 1398
  • تاریخ پذیرش: 21 مهر 1398
  • تاریخ اولین انتشار: 13 مرداد 1400