کووید-19 و ویتامین D

نویسندگان

تهران، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، پژوهشکده زیست فناوری صنعت و محیط‌زیست، گروه مهندسی زیست فرایند

چکیده

مقاله مورد نظر که توسط Tian Y  و همکارانش نوشته‌شده است را با بازبینی بر جنبه‌های گوارشی بیماری کرونا ویروس جدید (Covid-19)  مورد بررسی قرار می‌دهیم (1). به عنوان متخصصان دستگاه گوارش، در اجرای آندوسکوپی تجهیزات حفاظت فردی را استفاده کرده‌ایم. علاوه بر این، با توجه به این‌که این ویروس در مدفوع پایدار می‌ماند قبل از ترخیص بیماران لازم است جهت بررسی وجود ویروس کرونا یا عدم وجود آن، تست سواب رکتال، صورت پذیرد.

عنوان مقاله [English]

Letter: Covid-19, and vitamin D

نویسنده [English]

  • Saeed Aminzadeh

چکیده [English]

Vitamin D is an immune modulator hormone with an anti-inflammatory effect. In this study the potential association between vitamin D and risk of Covid-19 disease were examined. Data of worldwide mortality rate of Covid-19 pandemic according to geographical distribution in 108 countries were analyzed. The results shows Covid-19 outbreaks and particularly mortality exhibit a decreasing North-South gradient. The explanation of this North-South gradient might be for two possibility; The high prevalence of older people in Northern European population and the strong correlation between severe vitamin D deficiency and mortality rates in those countries.

دوره 4، شماره 7 - شماره پیاپی 7
اردیبهشت 1399
صفحه 278-282
  • تاریخ دریافت: 18 بهمن 1398
  • تاریخ بازنگری: 10 تیر 1399
  • تاریخ پذیرش: 10 تیر 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 10 تیر 1399