یافته های هماتولوژی بیماران مبتلا به عفونت کووید-19

نویسندگان

تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان شریعتی، مرکز تحقیقات روماتولوژی

چکیده

در دسامبر سال 2019، شهر ووهان (Wuhan)، پایتخت استان هوبی (Hubei) در کشور چین، مرکز شیوع یک پنومونی با علت ناشناخته شد. تا هفتم ژانویه 2020، دانشمندان چینی یک کروناویروس جدید را از بیماران مبتلا به پنومونی (Pneumonia) عفونی ویروسی جدا کردند، کرونا ویروس 2 سندروم تنفسی حاد (SARS-CoV-2= Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)، که در گذشته 2019-nCoV نامیده شده بود. این بیماری بعدها در فوریه 2020 توسط سازمان جهانی بهداشت (WHO) به عنوان بیماری کرونا ویروس 2019 (COVID-19) تشخیص داده شد. با وجود آنکه این شیوع در ابتدا از یک انتقال زونوتیک حیوان-انسان (zoonotic) سرچشمه گرفته بود، خیلی زود مشخص شد که انتقال انسان به انسان به شکل موثری در حال گسترش است. به نظر می رسد که طیف بالینی عفونت SARS-CoV-2 گسترده باشد، که در برگیرنده عفونت بدون علامت، بیماری نسبتاً خفیف مجرای تنفسی فوقانی و در نهایت پنومونی شدید ویروسی همراه با نارسایی تنفسی و حتی مرگ است. بروز لنفوپنی، ترومبوسیتوپنی و اختلالات انعقادی از جمله مواردی هستند که در موارد شدید بیماری بروز می‌کنند و با پیش‌آگهی ضعیف بیماری ارتباط دارند. اختلال در زمان انعقاد و بالا رفتن میزان D-Dimer در موارد شدید بیماری نیاز به درمان ضدانعقادی را مطرح می‌کنند. در این مطالعه به برخی از مهمترین یافته‌های هماتولوژی مرتبط با این بیماری که در پیش‌آگهی و مدیریت روند درمان بیماران دارای نقش کلیدی است، پرداخته می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Hematology findings in patients with Coronavirus disease 2019 (COVID-19)

چکیده [English]

In December 2019, Wuhan, the capital of Hubei Province in China, became the center of an outbreak of pneumonia with unknown etiology. By 7 January 2020, Chinese scientists have isolated a new coronavirus from patients with viral infectious pneumonia, the Coronavirus 2 Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV-2), previously called 2019-nCoV. The disease was later diagnosed as coronavirus 2019 (COVID-19) in February 2020 by the World Health Organization (WHO). Although the outbreak primarily originated from a zoonotic transmission, it soon became evident that human-to-human contact was spreading efficiently. The clinical manifestation of SARS-CoV-2 infection has a broad spectrum, ranging from asymptomatic infection, a relatively mild disease of the upper respiratory tract, to severe viral pneumonia with respiratory failure and even death. Lymphopenia, thrombocytopenia, and coagulation disorders are some of the conditions that develop in severe cases and are associated with poor prognosis. It is speculated that impaired coagulation time and elevated D-dimer levels in severe cases may require anticoagulant therapy. The present study aimed to address some of the most critical hematology findings related to the disease, which have key roles in prognosis and management of the treatment process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coronavirus
  • Covid-19
  • hematology parameters
  • lymphopenia
  • coagulation disorders
  • تاریخ دریافت: 12 آبان 1399
  • تاریخ بازنگری: 10 تیر 1399
  • تاریخ پذیرش: 10 تیر 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 10 تیر 1399