تشخیص کووید-19: بیماری و ابزارهای شناسایی

نویسندگان

تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

چکیده

از زمان کشف کووید-19 در استان هوبای کشور چین در دسامبر سال 2019، این بیماری در سرتاسر جهان انتشار یافته است. در ابتدا برای غربالگری و شناسایی SARS-CoV-2 و سبب شناسی ویروسی بیماری کووید-19، ترکیبی از روش های تصویربرداری توموگرافی کامپیوتری، توالی یابی کامل ژنگان (genome) و میکروسکوپ الکترونی، مورد استفاده قرار گرفت. هدف از این مقاله، معرفی تکنولوژی های مرتبط با تشخیص و نظارت بر SARS-CoV-2 و نیز ویژگی های کاربردی آنهاست. در این مقاله روش های جدید تشخیصی در محل مراقبت از بیمار توصیف شده و محققین را تشویق به پیشرفت ایده‌های خود در مورد تکنولوژی های جدید می کنیم. توسعۀ تجهیزات تشخیصی کامپیوتری با کاربرد سریع و آسان به منظور مدیریت شرایط در زمان شیوع ناگهانی SARS-CoV-2، می تواند در جلوگیری از اپیدمی های آینده سودمند باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Diagnosing COVID-19: The Disease and Tools for Detection

نویسنده [English]

  • Hanieh Bagheri fard
Diagnosing COVID-19: The Disease and Tools for Detection.Buddhisha Udugama, Pranav Kadhiresan, Hannah N. Kozlowski, Ayden Malekjahani, Matthew Osborne, Vanessa Y. C. Li, Hongmin Chen, Samira Mubareka, Jonathan B. Gubbay, and Warren C. W. Chan.  ACS Nano, 14(4), 3822-3835  
Diagnosing COVID-19: The Disease and Tools for Detection.Buddhisha Udugama, Pranav Kadhiresan, Hannah N. Kozlowski, Ayden Malekjahani, Matthew Osborne, Vanessa Y. C. Li, Hongmin Chen, Samira Mubareka, Jonathan B. Gubbay, and Warren C. W. Chan.  ACS Nano, 14(4), 3822-3835  
Diagnosing COVID-19: The Disease and Tools for Detection.Buddhisha Udugama, Pranav Kadhiresan, Hannah N. Kozlowski, Ayden Malekjahani, Matthew Osborne, Vanessa Y. C. Li, Hongmin Chen, Samira Mubareka, Jonathan B. Gubbay, and Warren C. W. Chan.  ACS Nano, 14(4), 3822-3835  
دوره 4، شماره 7 - شماره پیاپی 7
اردیبهشت 1399
صفحه 304-315
  • تاریخ دریافت: 23 آذر 1398
  • تاریخ بازنگری: 10 تیر 1399
  • تاریخ پذیرش: 10 تیر 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 10 تیر 1399