شواهدی از تاثیر ویروس کووید-19 بر سیستم عصبی مرکزی: پراکنش بافتی، برهمکنش میزبان-ویروس و مکانیسم‌های فرضی آسیب‌های عصبی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

سمنان، دانشگاه خواهران سمنان (فرزانگان)

چکیده

شیوع بیماری عفونی کروناویروس 2019، کووید-19 (COVID-19) موجب هراس در کل دنیا شده و توانایی اش در پراکنش و آلوده ساختن انسانها در سراسر جهان باعث بروز ترس و وحشت شده است. در حال حاضر که درگیر پاندمی (همه‌گیری جهانی) در حال پیشرفت  کووید-19 هستیم، دانشمندان در تلاشند تا بفهمند که در سطح ژنگانی و رونویسی چه شباهتها و تفاوتهایی بین این ویروس و کروناویروس سندرم تنفسی حاد (SARS-CoV) وجود دارد. در مدت کوتاهی پس از شیوع، نشان داده شد که، مشابه با SARS-CoV ، ویروس کووید-19  از گیرنده آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسنسین2 (ACE2) برای ورود به داخل سلول استفاده می‌کند. این یافته اهمیت پژوهش درباره بیان ACE2 در بافت عصبی و تعیین نقش احتمالی آسیب بافت عصبی در بیماری و مرگ و میر ناشی از  COIVD-19 را بیشتر می‌کند. ما میزان بیان ACE2 در سیستم عصبی مرکزی، برهمکنش ویروس- میزبان و ارتباط آن با بیماریزایی و عوارض دیده شده در بیمارانکووید-19  را بررسی می‌کنیم. همچنین، ما در مورد نیاز به یک مدل برای ارزیابی کووید-19 براساس درگیری بافت عصبی بحث می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evidence of the COVID-19 Virus Targeting the CNS: Tissue Distribution, Host–Virus Interaction, and Proposed Neurotropic Mechanisms

نویسنده [English]

 • Robabeh Latif

چکیده [English]

The recent outbreak of coronavirus infectious disease 2019 (COVID- 19) has gripped the world with apprehension and has evoked a scare of epic proportion regarding its potential to spread and infect humans worldwide. Scientists are struggling to understand how it resembles and differs from the severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARSCoV) at the genomic and transcriptomic level. Similar to SARS-CoV, COVID-19 virus exploits the angiotensin converting enzyme 2 (ACE2) receptor to gain entry inside the cells. This finding raises the curiosity of investigating the expression of ACE2 in neurological tissue and determining the possible contribution of neurological tissue damage to the morbidity and mortality caused by COIVD-19.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Coronavirus
 • SARS-CoV-2
 • Covid-19
 • ACE2 tissue distribution
 • host−virus interaction
 • spike protein
1- Wuhan seafood market pneumonia virus isolate Wuhan-Hu-1, complete genome. Nucleotide, National Center for Biotechnology Information (NCBI), National Library of Medicine (US), NationalCenter for Biotechnology Information, Bethesda, MD, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/1798174254 (accessed on 2020-02-28).
2- Palasca, O., Santos, A., Stolte, C., Gorodkin, J., and Jensen, L. J. (2018) TISSUES 2.0: an integrative web resource on mammaliantissue expression. Database 2018, No. bay003.
3- Netland, J., Meyerholz, D. K., Moore, S., Cassell, M., and Perlman, S. (2008) Severe acute respiratory syndrome coronavirus infection causes neuronal death in the absence of encephalitis in mice transgenic for human ACE2. J. Virol. 82 (15), 7264−75.
4- Mao, L., Wang, M., Chen, S., He, Q., Chang, J., Hong, C., Zhou,Y., Wang, D., Li, Y., Jin, H., and Hu, B.Neurological Manifestations ofHospitalized Patients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospectivecaseseriesstudy.medRxiv, 2020.02.22.20026500(accessed on 2020-02-28).
5- Li, Y. C., Bai, W. Z., and Hashikawa, T. (2020) Theneuroinvasive potential of SARS-CoV2 may be at least partiallyresponsible for the respiratory failure of COVID-19 patients. J. Med. Virol., DOI: 10.1002/jmv.25728.
6- Wrapp, D., Wang, N., Corbett, K. S., Goldsmith, J. A., Hsieh, C. L., Abiona, O., Graham, B. S., and McLellan, J. S. (2020) Cryo-EM structure of the 2019-nCoV spike in the prefusion conformation.Science, No. eabb2507.
7- Baig, A. M. (2016) Primary Amoebic Meningoencephalitis: Neurochemotaxis and Neurotropic Preferences of Naegleria fowleri. ACS Chem. Neurosci. 7 (8), 1026−9.
دوره 4، شماره 7 - شماره پیاپی 7
اردیبهشت 1399
صفحه 274-278
 • تاریخ دریافت: 23 دی 1398
 • تاریخ بازنگری: 10 تیر 1399
 • تاریخ پذیرش: 10 تیر 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 10 تیر 1399