نکاتی درباره داروهای معتبر و آزمایش شده برای بیماری کووید19

نویسنده

سمنان، دانشگاه سمنان، پردیس علوم و فناوری نوین، دانشکده بیوتکنولوژی

چکیده

از آنجا که پاندمی کووید19 زندگی را در سراسر جهان مختل کرده است، هیچ درمان خاصی برای این بیماری به غیر از مراقبتهای بهداشتی وجود ندارد. چندین دارو که قبلاً برای سایر بیماریها تجویز شده­اند، بر علیه ویروس جدید در مطالعات بالینی استفاده شده است. این داروها اکنون در مرحله آزمایش بالینی هستند و یا دلسوزانه به بیماران تجویز می شوند. اما کارشناسان هشدار می دهند که تاثیر این داروها در درمان بیماران مبتلا به کووید19 ثابت نشده است.