دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، اسفند 1399، صفحه 1-156 

سخن سردبیر

سخن سردبیر

مقاله ترویجی

ریشه های ضدیت با علم

صفحه 1-6

عطا الله کالیراد


نمایی از رابطه زیست شناسی و ریاضی: از سده هفدهم تا بیست و یکم

صفحه 7-25

غلامرضا رکنی لموکی


سیاست‌گذاری‌ها در برابر کووید-19: واکنش‌های اولیه و چشم‌اندازها

صفحه 25-39

ربابه لطیف


آیا کروناویروس بومی (endemic) می شود؟

صفحه 40-44

علی فرازمند


کووید-19: چالشی جدید برای نسل بشر

صفحه 45-49

اتابک روحی امینجان


استفاده از علوم اجتماعی و رفتاری برای پشتیبانی از پاسخ به همه گیری کووید-19

صفحه 49-61

کلثوم اینانلو


آسیب نابرابر

صفحه 62-69

اتابک روحی امینجان


ایمنی جمعی: شناخت کووید-19

صفحه 70-77

سعیده جعفری نژاد


واکسن و بهداشت جهانی: معرفی یک مدل پایدار در توسعه و نحوه انتقال واکسن ها

صفحه 78-89

شکیبا درویش علیپور آستانه


کاربردهای بالقوه زیست فناوری گیاهی در مقابل SARS-CoV-2

صفحه 89-98

علیرضا ایرانبخش


ابولا، زیکا، کرونا ... ویروس بعدی چیست؟

صفحه 99-105

اتابک روحی امینجان


راهنمایی در مورد استفاده از ماسک در شرایط COVID-19

صفحه 106-123

بهاره عطاران


COVID-19: همراهی در گذر از دوران ابهام

صفحه 124-126

سمیه عرب زاده


کدام مداخلات در همه گیری بهتر عمل می کند؟

صفحه 126-131

سهامه محبی


مهار پاندمی با آنتی بادی‌ها، قبل از تولید واکسن‌ها

صفحه 132-134

سمیه عرب زاده


چشم انداز درمان‌ها و واکسن کووید-19

صفحه 134-137

سمانه مسلط پور؛ رضا حاجی‌حسینی؛ مهدی شمس آرا؛ سعید امین زاده


مسابقه برای واکسن‌های ویروس کرونا

صفحه 138-143

سمانه مسلط پور؛ رضا حاجی حسینی؛ مهدی شمس ارا؛ سعید امین زاده


شناسایی و جلوگیری از رخدادهای اَبَرانتشار (Superspreading Events) پیامدهای آن برای کنترل سندرم تنفسی حاد شدید کرونا ویروس 2

صفحه 142-149

حورا بحرالعلوم؛ ساقی نورایی؛ سعید امین زاده


کووید-19 : معمای همه گیری آفریقا: چرا تعداد مرگ و میرها کم است؟

صفحه 151-152

سهامه محبی


زنده ماندن از آسیب روحی COVID-19

صفحه 152-154

حورا بحرالعلوم؛ ساقی نورایی؛ سعید امین زاده


پس از بیماری کروناویروس-19 (کووید-19)

صفحه 154-156

علی فرازمند


بازگشت به طاعونِ آلبرکامو با کووید-19

صفحه 156-157

علی فرازمند