کووید19: درمان‌های ترکیبی از دارو ضد ویروسی و ضد التهابی

نویسنده

سمنان، دانشگاه سمنان، پردیس علوم و فناوری نوین، دانشکده بیوتکنولوژی

چکیده

در بین داروهای دارای مجوز، بارسینتینب به سبب تمایل بالا به آنزیم­های خانواده کیناز، خاصیت ضد التهابی و خواص دارویی مفید، بعنوان یک دارویی اختصاصی است.  علاوه بر آن، استفاده از بارسیتینب به صورت  ترکیب با داروی دیگر، به دلیل اتصال کم با پروتئین پیونددهنده پلاسما و میانکنش حداقل با آنزیم­های متابولیزه کننده سیتوکرومP < sub>450 و انتقال دهنده­های دارو مناسب است. عملکرد مستقیم ترکیب بارسینتینب با یک آنتی ویروس­­ میتواند باعث کاهش عفونت ویروسی، تکثیر ویروسی و پاسخ التهابی میزبان شود. این مقاله با استفاده از الگوریتم­های کمپانی هوش مصنوعی،  پیشرفت در طراحی دارو را تسهیل می کند.

عنوان مقاله [English]

COVID-19: combining antiviral and anti-inflammatory treatments

نویسنده [English]

  • Shakiba Darvishalipour
چکیده [English]

The high affinity of baricitinib for the numb-associated kinase (NAK) family, its anti-inflammatory properties, with its advantageous pharmacokinetic properties, appear to make it a special case among the approved drugs.  In addition, the potential for combination therapy with baracitinib is high, because of its low plasma protein binding and minimal interaction with CYP enzymes and drug transporters. Combinations of baricitinib with these direct-acting antivirals could reduce viral infectivity, viral replication, and the aberrant host inflammatory response. This work demonstrates that the use of an AI-driven knowledge graph can facilitate rapid drug development.