کلیدواژه‌ها = کووید-19
آیا کروناویروس بومی (endemic) می شود؟

دوره 4، شماره 8، اسفند 1399، صفحه 40-44

علی فرازمند


استفاده از علوم اجتماعی و رفتاری برای پشتیبانی از پاسخ به همه گیری کووید-19

دوره 4، شماره 8، اسفند 1399، صفحه 49-61

کلثوم اینانلو


ایمنی جمعی: شناخت کووید-19

دوره 4، شماره 8، اسفند 1399، صفحه 70-77

سعیده جعفری نژاد


کاربردهای بالقوه زیست فناوری گیاهی در مقابل SARS-CoV-2

دوره 4، شماره 8، اسفند 1399، صفحه 89-98

علیرضا ایرانبخش


ابولا، زیکا، کرونا ... ویروس بعدی چیست؟

دوره 4، شماره 8، اسفند 1399، صفحه 99-105

اتابک روحی امینجان


چشم انداز درمان‌ها و واکسن کووید-19

دوره 4، شماره 8، اسفند 1399، صفحه 134-137

سمانه مسلط پور؛ رضا حاجی‌حسینی؛ مهدی شمس آرا؛ سعید امین زاده


کووید-19 : معمای همه گیری آفریقا: چرا تعداد مرگ و میرها کم است؟

دوره 4، شماره 8، اسفند 1399، صفحه 151-152

سهامه محبی


زنده ماندن از آسیب روحی COVID-19

دوره 4، شماره 8، اسفند 1399، صفحه 152-154

حورا بحرالعلوم؛ ساقی نورایی؛ سعید امین زاده


پس از بیماری کروناویروس-19 (کووید-19)

دوره 4، شماره 8، اسفند 1399، صفحه 154-156

علی فرازمند


بازگشت به طاعونِ آلبرکامو با کووید-19

دوره 4، شماره 8، اسفند 1399، صفحه 156-157

علی فرازمند


خفاش‌ها، ویروس‌ها، بیماریهای نوپدید و انسان

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1399، صفحه 176-191

وحید اکملی


ظهور سارس، مرس و کروناویروس جدید سارس-2 در قرن بیست و یک

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1399، صفحه 192-200

سعیده جعفری نژاد


ژنوتیپ و فنوتیپ کووید-19: نقش آنها در بیماری زائی

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1399، صفحه 214-219

سعیده جعفری نژاد


ایمونوپاتوژنز، تشخیص و درمان کووید-19

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1399، صفحه 251-259

مبینا جلالوند؛ مریم اختری؛ الهام فرهادی؛ مهدی محمودی


پلی مورفیسم آنزیم تبدیل کننده میزبان توجیه کنندۀ یافته های همه گیری شناسانه عفونت کووید-19

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1399، صفحه 260-261

حورا بحرالعلوم؛ ساقی نورایی؛ سعید امین زاده


شواهدی از تاثیر ویروس کووید-19 بر سیستم عصبی مرکزی: پراکنش بافتی، برهمکنش میزبان-ویروس و مکانیسم‌های فرضی آسیب‌های عصبی

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1399، صفحه 274-278

ربابه لطیف


کووید-19 و ویتامین D

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1399، صفحه 278-282

حورا بحرالعلوم؛ ساقی نورایی؛ سعید امین زاده


نکاتی درباره داروهای معتبر و آزمایش شده برای بیماری کووید19

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1399، صفحه 285-289

شکیبا درویش علیپور آستانه


مطابق با مطالعه بیماران در نیویورک، تقریباً همه بیماران بستری‌شده مبتلا به کرونا ویروس، یک مشکل سلامتی زمینه‌ای دیگر داشتند

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1399، صفحه 289-290

مهدی گلستانی نسب


عوامل خطر، آیا پروتئین‌های سلولی شدت کووید-19 را مشخص می‌کنند؟

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1399، صفحه 290-291

ساقی نورایی؛ حورا بحرالعلوم؛ سعید امین زاده


معمای میزان مرگ‌ومیر

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1399، صفحه 292-293

حورا بحرالعلوم؛ ساقی نورایی؛ سعید امین زاده


یافته های هماتولوژی بیماران مبتلا به عفونت کووید-19

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1399، صفحه 297-304

سمانه سلطانی؛ مهدی محمودی؛ الهام فرهادی


تشخیص کووید-19: بیماری و ابزارهای شناسایی

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1399، صفحه 304-315

سعید ذاکر؛ هانیه باقری فرد


واقعیات عمومی و کاربردی در مورد ویروس جدید کرونا (کووید-19)

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1399، صفحه 315-319

فرشاد درویشی


کووید-19 در یک نگاه

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1399، صفحه 321-322

علی فرازمند