نویسنده = سعید امین زاده
تعداد مقالات: 17
1. مهندسی RNA حلقوی به منظور ترجمه قوی و پایدار در سلول‌‎های یوکاریوتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1400

ارد قویمی؛ سعید امین زاده


2. چشم انداز درمان‌ها و واکسن کووید-19

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1399، صفحه 134-137

سمانه مسلط پور؛ رضا حاجی‌حسینی؛ مهدی شمس آرا؛ سعید امین زاده


3. مسابقه برای واکسن‌های ویروس کرونا

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1399، صفحه 138-143

سمانه مسلط پور؛ رضا حاجی حسینی؛ مهدی شمس ارا؛ سعید امین زاده


5. زنده ماندن از آسیب روحی COVID-19

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1399، صفحه 152-154

حورا بحرالعلوم؛ ساقی نورایی؛ سعید امین زاده


6. کرونا ویروس جدید - تصویری از دانش فعلی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1399، صفحه 208-214

حورا بحرالعلوم؛ ساقی نورایی؛ سعید امین زاده


7. پلی مورفیسم آنزیم تبدیل کننده میزبان توجیه کنندۀ یافته های همه گیری شناسانه عفونت کووید-19

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1399، صفحه 260-261

حورا بحرالعلوم؛ ساقی نورایی؛ سعید امین زاده


8. کووید-19 و ویتامین D

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1399، صفحه 278-282

حورا بحرالعلوم؛ ساقی نورایی؛ سعید امین زاده


9. عوامل خطر، آیا پروتئین‌های سلولی شدت کووید-19 را مشخص می‌کنند؟

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1399، صفحه 290-291

ساقی نورایی؛ حورا بحرالعلوم؛ سعید امین زاده


10. معمای میزان مرگ‌ومیر

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1399، صفحه 292-293

حورا بحرالعلوم؛ ساقی نورایی؛ سعید امین زاه


11. میکروبیوم انسان

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1398، صفحه 89-97

نگار محمدپور؛ سعید امین زاده


12. پاسخ به کووید-19، همه‌گیری یک‌بار در قرن؟

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1398، صفحه 162-164

ساقی نورایی؛ حورا بحرالعلوم؛ سعید امین زاده


13. تاریخ در بحران- درس‌هایی برای کووید-19

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1398، صفحه 164-167

حورا بحرالعلوم؛ ساقی نورایی؛ سعید امین زاده


14. چه زمانی محدودیت‌های همه‌گیری ویروس کرونا رفع خواهد شد؟ نه پیش از این اقدامات!

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1398، صفحه 171-174

ساقی نورایی؛ حورا بحرالعلوم؛ سعید امین زاده


15. سلولهای سوختی میکروبی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1398، صفحه 84-88

نگار محمدپور؛ سعید امین زاده


16. آنزیمی که ما را از حشرات ریز و تخم کرم ها محافظت می کند

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 81-82

سعید امین زاده


17. پیشنهاد توالی یابی کل موجودات زنده ی روی زمین توسط زیست شناسان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 91-92

سیده معصومه شفیعی دارابی؛ سعید امین زاده