نویسنده = سعید امین زاده
راز طول عمر بالا و مقاومت موش صحرایی برهنه به سرطان

دوره 6، شماره 11، شهریور 1401، صفحه 187-188

فاطمه فتوحی چاهوکی؛ سعید امین زاده


آنزیم زایلاناز و کاربردهای آن

دوره 6، شماره 11، شهریور 1401، صفحه 189-191

مریم صادقی اردبیلی؛ سعید امین زاده


مهندسی RNA حلقوی به منظور ترجمه قوی و پایدار در سلول‌‎های یوکاریوتی

دوره 5، شماره 10، دی 1400، صفحه 59-73

ارد قویمی؛ سعید امین زاده


مورینگا اولیفرا، درخت معجزه

دوره 5، شماره 10، دی 1400، صفحه 125-128

فاطمه ولایتی پور؛ فاطمه فتوحی چاهوکی؛ سیدعبدالحمید انگجی؛ سعید امین زاده


بوم‌شناسی و اقتصاد برای پیشگیری از همه‌گیری

دوره 5، شماره 9، شهریور 1400، صفحه 139-145

ساقی نورایی؛ حورا بحرالعلوم؛ سعید امین زاده


چشم انداز درمان‌ها و واکسن کووید-19

دوره 4، شماره 8، اسفند 1399، صفحه 134-137

سمانه مسلط پور؛ رضا حاجی‌حسینی؛ مهدی شمس آرا؛ سعید امین زاده


مسابقه برای واکسن‌های ویروس کرونا

دوره 4، شماره 8، اسفند 1399، صفحه 138-143

سمانه مسلط پور؛ رضا حاجی حسینی؛ مهدی شمس ارا؛ سعید امین زاده


شناسایی و جلوگیری از رخدادهای اَبَرانتشار (Superspreading Events) پیامدهای آن برای کنترل سندرم تنفسی حاد شدید کرونا ویروس 2

دوره 4، شماره 8، اسفند 1399، صفحه 142-149

حورا بحرالعلوم؛ ساقی نورایی؛ سعید امین زاده


زنده ماندن از آسیب روحی COVID-19

دوره 4، شماره 8، اسفند 1399، صفحه 152-154

حورا بحرالعلوم؛ ساقی نورایی؛ سعید امین زاده


کرونا ویروس جدید - تصویری از دانش فعلی

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1399، صفحه 208-214

حورا بحرالعلوم؛ ساقی نورایی؛ سعید امین زاده


پلی مورفیسم آنزیم تبدیل کننده میزبان توجیه کنندۀ یافته های همه گیری شناسانه عفونت کووید-19

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1399، صفحه 260-261

حورا بحرالعلوم؛ ساقی نورایی؛ سعید امین زاده


کووید-19 و ویتامین D

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1399، صفحه 278-282

حورا بحرالعلوم؛ ساقی نورایی؛ سعید امین زاده


عوامل خطر، آیا پروتئین‌های سلولی شدت کووید-19 را مشخص می‌کنند؟

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1399، صفحه 290-291

ساقی نورایی؛ حورا بحرالعلوم؛ سعید امین زاده


معمای میزان مرگ‌ومیر

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1399، صفحه 292-293

حورا بحرالعلوم؛ ساقی نورایی؛ سعید امین زاده


میکروبیوم انسان

دوره 3، شماره 6، اسفند 1398، صفحه 89-97

نگار محمدپور؛ سعید امین زاده


پاسخ به کووید-19، همه‌گیری یک‌بار در قرن؟

دوره 3، شماره 6، اسفند 1398، صفحه 162-164

ساقی نورایی؛ حورا بحرالعلوم؛ سعید امین زاده


تاریخ در بحران- درس‌هایی برای کووید-19

دوره 3، شماره 6، اسفند 1398، صفحه 164-167

حورا بحرالعلوم؛ ساقی نورایی؛ سعید امین زاده


چه زمانی محدودیت‌های همه‌گیری ویروس کرونا رفع خواهد شد؟ نه پیش از این اقدامات!

دوره 3، شماره 6، اسفند 1398، صفحه 171-174

ساقی نورایی؛ حورا بحرالعلوم؛ سعید امین زاده


سلولهای سوختی میکروبی

دوره 3، شماره 5، خرداد 1398، صفحه 84-88

نگار محمدپور؛ سعید امین زاده


آنزیمی که ما را از حشرات ریز و تخم کرم ها محافظت می کند

دوره 1، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 81-82

سعید امین زاده


پیشنهاد توالی یابی کل موجودات زنده ی روی زمین توسط زیست شناسان

دوره 1، شماره 1، تیر 1396، صفحه 91-92

سیده معصومه شفیعی دارابی؛ سعید امین زاده