نویسنده = علی فرازمند
تعداد مقالات: 7
1. آیا کروناویروس بومی (endemic) می شود؟

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1399، صفحه 40-44

علی فرازمند


2. کووید-19 در یک نگاه

دوره 4، شماره 7، بهار 1399، صفحه 321-322

علی فرازمند


3. ارتباط علمی، مروری بر اهمیت، تاریخچه، و مدل های آن

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-19

علی فرازمند


4. یکی کردن چابکی [بَصَری] و ارزش ها در تصمیم گیری

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1398، صفحه 128-131

علی فرازمند


5. آموزش نبوغ

دوره 2، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-2

علی فرازمند


7. علم، دانشمندان و جامعه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-7

علی فرازمند