نویسنده = ساقی نورایی
تعداد مقالات: 8
1. کرونا ویروس جدید - تصویری از دانش فعلی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1399، صفحه 208-214

حورا بحرالعلوم؛ ساقی نورایی؛ سعید امین زاده


2. پلی مورفیسم آنزیم تبدیل کننده میزبان توجیه کنندۀ یافته های همه گیری شناسانه عفونت کووید-19

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1399، صفحه 260-261

حورا بحرالعلوم؛ ساقی نورایی؛ سعید امین زاده


3. کووید-19 و ویتامین D

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1399، صفحه 278-282

حورا بحرالعلوم؛ ساقی نورایی؛ سعید امین زاده


4. عوامل خطر، آیا پروتئین‌های سلولی شدت کووید-19 را مشخص می‌کنند؟

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1399، صفحه 290-291

ساقی نورایی؛ حورا بحرالعلوم؛ سعید امین زاده


5. معمای میزان مرگ‌ومیر

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1399، صفحه 292-293

حورا بحرالعلوم؛ ساقی نورایی؛ سعید امین زاه


6. پاسخ به کووید-19، همه‌گیری یک‌بار در قرن؟

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1398، صفحه 162-164

ساقی نورایی؛ حورا بحرالعلوم؛ سعید امین زاده


7. تاریخ در بحران- درس‌هایی برای کووید-19

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1398، صفحه 164-167

حورا بحرالعلوم؛ ساقی نورایی؛ سعید امین زاده


8. چه زمانی محدودیت‌های همه‌گیری ویروس کرونا رفع خواهد شد؟ نه پیش از این اقدامات!

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1398، صفحه 171-174

ساقی نورایی؛ حورا بحرالعلوم؛ سعید امین زاده