نویسنده = ربابه لطیف
شکل‌گیری جهان زنده با هم-تکاملی

دوره 6، شماره 11، شهریور 1401، صفحه 58-77

اتابک روحی امینجان؛ ربابه لطیف


نیروی حیات

دوره 5، شماره 10، دی 1400، صفحه 129-133

ربابه لطیف


سیاست‌گذاری‌ها در برابر کووید-19: واکنش‌های اولیه و چشم‌اندازها

دوره 4، شماره 8، اسفند 1399، صفحه 25-39

ربابه لطیف


شواهدی از تاثیر ویروس کووید-19 بر سیستم عصبی مرکزی: پراکنش بافتی، برهمکنش میزبان-ویروس و مکانیسم‌های فرضی آسیب‌های عصبی

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1399، صفحه 274-278

ربابه لطیف


به ویروسپهر (virosphere) خوش آمدید

دوره 3، شماره 6، اسفند 1398، صفحه 37-41

ربابه لطیف


علم جمعیت شناسی به درک میزان شیوع و مرگ‌ومیر کووید-19 کمک می‌کند

دوره 3، شماره 6، اسفند 1398، صفحه 133-137

ربابه لطیف


کووید-19 :(COVID-19) بدترین بلای سلامتی مردم جهان

دوره 3، شماره 6، اسفند 1398، صفحه 144-151

ربابه لطیف