نویسنده = علی فرازمند
درک اثرات آموزش از دریچه زیست شناسی

دوره 6، شماره 11، شهریور 1401، صفحه 42-57

علی فرازمند


آیا کروناویروس بومی (endemic) می شود؟

دوره 4، شماره 8، اسفند 1399، صفحه 40-44

علی فرازمند


پس از بیماری کروناویروس-19 (کووید-19)

دوره 4، شماره 8، اسفند 1399، صفحه 154-156

علی فرازمند


بازگشت به طاعونِ آلبرکامو با کووید-19

دوره 4، شماره 8، اسفند 1399، صفحه 156-157

علی فرازمند


کووید-19 در یک نگاه

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1399، صفحه 321-322

علی فرازمند


ارتباط علمی، مروری بر اهمیت، تاریخچه، و مدل های آن

دوره 3، شماره 6، اسفند 1398، صفحه 1-19

علی فرازمند


یکی کردن چابکی [بَصَری] و ارزش ها در تصمیم گیری

دوره 3، شماره 6، اسفند 1398، صفحه 128-131

علی فرازمند


آموزش نبوغ

دوره 2، شماره 3.4، 1397، صفحه 1-2

علی فرازمند


نقد فصلی از یک کتاب درسی: الفبای زیست فناوری (فصل 7 از کتاب علوم تجربی، پایه هشتم)

دوره 1، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 86-89

علی فرازمند


علم، دانشمندان و جامعه

دوره 1، شماره 1، تیر 1396، صفحه 1-7

علی فرازمند