نویسنده = سید محسن دهنوی
مروری بر ابزار کریسپر برای ویرایش ژنوم

دوره 5، شماره 10، اسفند 1400، صفحه 86-100

زهرا ایران دوست؛ زهرا مرحمتی؛ سید محسن دهنوی


مروری بر استفاده از جلبک‌ها به عنوان سوخت زیستی و بهینه‌سازی آن

دوره 5، شماره 9، شهریور 1400، صفحه 104-111

نیلوفر خیاطی؛ مریم عابدینی؛ سیدمحسن دهنوی