کلیدواژه‌ها = RNA
مروری بر ابزار کریسپر برای ویرایش ژنوم

دوره 5، شماره 10، اسفند 1400، صفحه 86-100

زهرا ایران دوست؛ زهرا مرحمتی؛ سید محسن دهنوی