کلیدواژه‌ها = سرطان
راز طول عمر بالا و مقاومت موش صحرایی برهنه به سرطان

دوره 6، شماره 11، شهریور 1401، صفحه 187-188

فاطمه فتوحی چاهوکی؛ سعید امین زاده


تاریخچه سرطان، روش های درمان باستان و مدرن

دوره 1، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 71-80

نسرین خردمند؛ آرش بابایی؛ میترا محمدی؛ مریم رحیمی