کلیدواژه‌ها = بقا
تعداد مقالات: 1
1. عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت و بقا در انسان و سایر حیوانات

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-18

سمیه اسمعیلی رینه