کلیدواژه‌ها = CISPR Cas9
مروری بر ابزار کریسپر برای ویرایش ژنوم

دوره 5، شماره 10، دی 1400، صفحه 86-100

زهرا ایران دوست؛ زهرا مرحمتی؛ سید محسن دهنوی