چشم انداز های میان رشته ای انسان شناسی زیستی در ایران

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

چکیده

انسان شناسی زیستی به عنوان شاخه ای از علم انسان شناسی، به بررسی دلایلی از تطور زیستی و فرهنگی نوع بشر می پردازد که ما را به انسان خردمند ( هوشمند) امروزی تبدیل کرده است. پرداختن به موضوعی فرارشته ای چون "انسان" در این علم، سبب شکل گیری پیوند های علمی و میان رشته ای فراوانی گردیده است. اما نبود آشنایی کافی با پژوهش های میان رشته ای با اهداف و یا تحت عنوان انسان شناسی زیستی و نپرداختن به ظرفیت های این علم در سالهای اخیر موجب ناشناخته ماندن چهارچوب مفهومی این رشته در ایران شده است. از این رو پژوهش حاضر، ضمن نشان دادن اهمیت اجتماعات علمی پیوندی و میان‌رشته‌ای همچون انسان شناسی زیستی، از طریق بررسی تحقیقات صورت پذیرفته در ایران در نیم قرن اخیر، سعی در تحلیل رویکردهای آن در ایران داشته که برای ترسیم یک شبکه منسجم آکادمیک امری ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر نشان می دهد که تحقیقات دیرینه انسان شناسی، انسان شناسی مولکولی، آنتروپومتری، انسان شناسی پزشکی قانونی و دندان، به ترتیب عمده ترین حوزه های پرداخت شده در ایران بوده که مورد توجه محققین بسیاری از دیگر علوم چون زیست شناسی، باستان شناسی و علوم جنایی نیز قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1402
  • تاریخ دریافت: 17 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 25 تیر 1402
  • تاریخ پذیرش: 19 آذر 1402