تکنولوژی CRISPR-CAS و کاربرد آن در پس از برداشت گیاهان باغبانی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

گروه علوم و مهندسی باغبانی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

امروزه توجه به مرحله پس از برداشت گیاهان باغبانی مورد توجه است. اصلاح ژنتیکی از مهم ترین روش های کنترل این مرحله می‌باشد که می‌تواند ضایعات پس از برداشت را در محصولات باغبانی به صورت چشمگیری کاهش دهد. روش CRISPR-Cas یک روش ویرایش ژنوم است که از سیستم پروکاریوتی الگوبرداری شده است. این فناوری از مهم ترین و جدیدترین روش های اصلاح ژنتیک گیاهی است که می‌تواند در فناوری پس از برداشت کاربرد گسترده ای داشته باشد. از مهم ترین ویژگی این روش، عدم تراریخت کردن محصول است که اقبال بیشتری برای بازاریابی خواهد داشت. این فناوری امروزه در گسترده ای از گیاهان باغبانی و زراعی و مخصوصا سبزیجات با اهداف خاص مورد استفاده قرار گرفته است. اولین مطالعات این فناوری در گیاهان باغبانی، بر روی گوجه فرنگی انجام پذیرفت که تا به امروز نیز بیشترین مطالعات آن در گیاهان باغبانی، در همین گیاه بوده است. تا به امروز مهم ترین کاربردهای این روش در گوجه فرنگی، دستکاری ژن های مربوط به انواع مقاومت ها و همچنین افزایش عمر پس از برداشت آن بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

CRISPR-CAS technology and its application in post-harvest horticultural plants

نویسنده [English]

  • Mohammad Fazli

department of Horticultural Science and Engineering, Tarbiat Modares University

چکیده [English]

Today, attention is paid to the post-harvest stage of horticultural plants. Genetic modification is one of the most important methods of controlling this stage, which can significantly reduce post-harvest waste in horticultural crops. The CRISPR-Cas method is a genome editing method modeled on the prokaryotic system. This technology is one of the most important and newest methods of plant genetic modification that can be widely used in post-harvest technology. One of the most important features of this method is that it does not GMO, which will be more successful for marketing. This technology is now widely used in horticultural and agricultural plants, especially vegetables for different purposes. The first studies of this technology in horticultural plants were done on tomatoes, which to date, most of the studies in horticultural plants have been in this plant. To date, the most important applications of this method in tomatoes have been the manipulation of genes related to various types of resistance, as well as increasing its postharvest life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plants breeding
  • Crisper
  • Horticultural plants
  • Genome editing

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1401
  • تاریخ دریافت: 28 فروردین 1401
  • تاریخ بازنگری: 24 خرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 14 تیر 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 14 تیر 1401