تکنولوژی CRISPR-CAS و کاربرد آن در پس از برداشت گیاهان باغبانی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

گروه علوم و مهندسی باغبانی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

امروزه توجه به مرحله پس از برداشت گیاهان باغبانی مورد توجه است. اصلاح ژنتیکی از مهم ترین روش های کنترل این مرحله می‌باشد که می‌تواند ضایعات پس از برداشت را در محصولات باغبانی به صورت چشمگیری کاهش دهد. روش CRISPR-Cas یک روش ویرایش ژنوم است که از سیستم پروکاریوتی الگوبرداری شده است. این فناوری از مهم ترین و جدیدترین روش های اصلاح ژنتیک گیاهی است که می‌تواند در فناوری پس از برداشت کاربرد گسترده ای داشته باشد. از مهم ترین ویژگی این روش، عدم تراریخت کردن محصول است که اقبال بیشتری برای بازاریابی خواهد داشت. این فناوری امروزه در گسترده ای از گیاهان باغبانی و زراعی و مخصوصا سبزیجات با اهداف خاص مورد استفاده قرار گرفته است. اولین مطالعات این فناوری در گیاهان باغبانی، بر روی گوجه فرنگی انجام پذیرفت که تا به امروز نیز بیشترین مطالعات آن در گیاهان باغبانی، در همین گیاه بوده است. تا به امروز مهم ترین کاربردهای این روش در گوجه فرنگی، دستکاری ژن های مربوط به انواع مقاومت ها و همچنین افزایش عمر پس از برداشت آن بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1401
  • تاریخ دریافت: 28 فروردین 1401
  • تاریخ بازنگری: 24 خرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 14 تیر 1401