نقش سیستم های انتقال دهنده عصبی مغز در فراموشی ناشی از استرس

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 تهران، دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده زیست شناسی

چکیده

قرار گرفتن در شرایط استرس­زا با فعال نمودن محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال باعث رهایی هورمون‏های استرس مانند نور اپی نفرین و گلوکوکورتیکوئیدها می‏شود. تشکیلات هیپوکامپ و آمیگدال به عنوان ساختارهای لیمبیک که در شکل‏گیری یادگیری و حافظه نقش بسیار مهمی دارند، دارای بیان بالایی از گیرنده‏های هورمون‏های استرس هستند و بنابراین به شدت تحت تاثیر استرس قرار می گیرند. تشکیل حافظه یکی از مهمترین و اصلی‏ترین فرایندهای ذهنی است که بدون آن بکارگیری آسانترین رفلکس‏های ساده و رفتارهای کلیشه ای میسر نیست.بنا به اهمیت موضوع ، در مطالعه حاضر سیستم های انتقال دهنده های عصبی در جایگاه های مختلف مغزی که در یادگیری و حافظه دخالت بسزایی دارند همراه با بر همکنش آن­ها با استرس مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of the brain's neurotransmitter systems in stress-induced forgetfulness

نویسندگان [English]

 • Maryam Sardari 1
 • Ameneh Rezayof 2

چکیده [English]

Exposure to stressful conditions activates the hypothalamic-pituitary-adrenal axis and leads to systemic release of stress hormones including norepinephrine and glucocorticoids. The Limbic system of brain including the hippocampus and the amygdala plays an important role in memory formation and these regions are rich with stress hormone receptors. Stress is a potent modulator of hippocampal and amygdala-dependent memory. Memory formation is one of the fundamental processes of brain that without memory we cannot perform even simple stereotype behaviors. Therefore, in the current review we explain different brain regions and neurotransmitters that may be involved in the effect of stress on memory formation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Stress
 • Amygdala
 • Hippocampus
 • Neurotransmitters
 • learning and memory
 • تاریخ دریافت: 02 دی 1396
 • تاریخ بازنگری: 02 مرداد 1398
 • تاریخ پذیرش: 02 مرداد 1398
 • تاریخ اولین انتشار: 02 مرداد 1398