کلیدواژه‌ها = عامل‌دار سازی
جایگاه نانوذرات طلا در تشخیص و درمان

دوره 6، شماره 11، شهریور 1401، صفحه 121-131

سیمین جانی تبار؛ فاطمه اسدی؛ حجیه بسطامی