نویسنده = مهدی قدرتی شجاعی
تعداد مقالات: 2
1. مروری بر تاثیرات تغییرات اقلیم بر بوم‌سازگان‌های مانگرو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

نسترن دلفان؛ مهدی قدرتی شجاعی


2. بوم‌سازگان مانگروی ایران؛ اهمیت، وضعیت فعلی و تهدیدات

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1400، صفحه 111-125

مهدی قدرتی شجاعی؛ نسترن دلفان؛ رضا ندرلو؛ مهدی بلوکی کورنده