نویسنده = بهاره دبیرمنش
تعداد مقالات: 1
1. نقش اهریمنی پروتئین اسپایک در کروناویروس ها: ساختار، فعالیت و تکامل

دوره 4، شماره 7، بهار 1399، صفحه 241-251

فهیمه قوامی پور؛ پریسا نصراللهی؛ بهاره دبیرمنش؛ حسن جلیلی؛ خسرو خواجه