دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مقاله مروری

پیشرفت ها و چالش های به کار بردن هیدروژل ها در مهندسی بافت کلیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1402

مریم رحیمی؛ محسن بختیاری؛ محدثه ملکی


چشم انداز های میان رشته ای انسان شناسی زیستی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1402

کوهیار محسن پور؛ سمیه سامه سالاری