دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله ترویجی

1. مروری بر تاثیرات تغییرات اقلیم بر بوم‌سازگان‌های مانگرو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

نسترن دلفان؛ مهدی قدرتی شجاعی


2. نسل جدید محصولات بهداشت دهان و دندان با استفاده از باکتریوفاژها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1400

راحله مجدانی؛ حمیده لامکان


3. مروری بر اهمیت ماکروجلبکها در صنعت آبزی پروری (با تاکید بر ماهیان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1400

وحید مرشدی؛ رضوان تمدنی؛ محمد صراف


4. مهندسی RNA حلقوی به منظور ترجمه قوی و پایدار در سلول‌‎های یوکاریوتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1400

ارد قویمی؛ سعید امین زاده


5. مروری بر ابزار کریسپر برای ویرایش ژنوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1400

زهرا ایران دوست؛ زهرا مرحمتی؛ سید محسن دهنوی