دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله ترویجی

نسل جدید محصولات بهداشت دهان و دندان با استفاده از باکتریوفاژها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1400

راحله مجدانی؛ حمیده لامکان


روتیفرها: آبزی پروری، اکولوژی، ژرونتولوژی (پیری شناسی) و اکوتوکسیکولوژی. هاگی وارا آ، یوشیناگا ت. رشته علوم شیلاتی. 2017. انتشارات اسپرینگر. 184 صفحه. شابک: 8-5633-10-981-978.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1400

علیرضا رادخواه؛ اسماعیل صادقی نژاد ماسوله


تکنولوژی CRISPR-CAS و کاربرد آن در پس از برداشت گیاهان باغبانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1401

محمد فضلی


مقاله مروری

جایگاه نانوذرات طلا در تشخیص و درمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1401

سیمین جانی تبار؛ فاطمه اسدی؛ حجیه بسطامی