دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله ترویجی

تکنولوژی CRISPR-CAS و کاربرد آن در پس از برداشت گیاهان باغبانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1401

محمد فضلی


معرفی پیشرفتهای جدید زیست شناسی

مروری بر خواص پروبیوتیک جلبک اسپرولینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1402

بهاره نوروزی


مقاله مروری

پیشرفت ها و چالش های به کار بردن هیدروژل ها در مهندسی بافت کلیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1402

مریم رحیمی؛ محسن بختیاری؛ محدثه ملکی


چشم انداز های میان رشته ای انسان شناسی زیستی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1402

کوهیار محسن پور؛ سمیه سامه سالاری