دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله ترویجی

1. بوم‌سازگان مانگروی ایران؛ اهمیت، وضعیت فعلی و تهدیدات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

مهدی قدرتی شجاعی؛ نسترن دلفان؛ رضا ندرلو


2. مروری بر تاثیرات تغییرات اقلیم بر بوم‌سازگان‌های مانگرو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

نسترن دلفان؛ مهدی قدرتی شجاعی


3. نسل جدید محصولات بهداشت دهان و دندان با استفاده از باکتریوفاژها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1400

راحله مجدانی؛ حمیده لامکان


4. مروری بر اهمیت ماکروجلبکها در صنعت آبزی پروری (با تاکید بر ماهیان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1400

وحید مرشدی؛ رضوان تمدنی؛ محمد صراف


5. مهندسی RNA حلقوی به منظور ترجمه قوی و پایدار در سلول‌‎های یوکاریوتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1400

ارد قویمی؛ سعید امین زاده


مقاله مروری

6. تاثیر انواع مکمل‌های آنتی‌اکسیدانی در حفظ و بهبود عملکرد فراسنجه‌های اسپرم (مطالعه مروری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1400

مهدی نظری


مقاله ترویجی

7. مروری بر استفاده از جلبک‌ها به عنوان سوخت زیستی و بهینه‌سازی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1400

نیلوفر خیاطی؛ مریم عابدینی؛ سیدمحسن دهنوی


8. مروری بر ابزار کریسپر برای ویرایش ژنوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1400

زهرا ایران دوست؛ زهرا مرحمتی؛ سید محسن دهنوی


مقاله مروری

9. بررسی اثرات ناشی از شیوع ویروس کووید-19 بر صنعت شیلات و آبزی‌پروری جهان و ارائه سیاست‌های حمایتی از سوی دولت‌ها و ونهادهای بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1400

علیرضا رادخواه؛ سهیل ایگدری؛ هادی پورباقر


مقاله ترویجی

10. اینولیناز: کاربرد، بازار جهانی و تولیدصنعتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1400

محمد جواد گل محمدی؛ فاطمه محمدی پناه


11. هوش میکروبی و استفاده از آن در زیست فن آوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

محمدجواد گل محمدی؛ فرشته جوکار کاشی