موضوعات = گیاهی
تکنولوژی CRISPR-CAS و کاربرد آن در پس از برداشت گیاهان باغبانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1401

محمد فضلی


مروری بر خواص پروبیوتیک جلبک اسپرولینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1402

بهاره نوروزی


مروری بر فرآیند پیری در گیاهان

دوره 6، شماره 11، شهریور 1401، صفحه 132-143

فاطمه رهبرپور؛ سیدرضا مهرجویان