کلیدواژه‌ها = ویروس‌های مشترک انسان- حیوان
بوم‌شناسی و اقتصاد برای پیشگیری از همه‌گیری

دوره 5، بهار و تابستان، شهریور 1400، صفحه 139-145

ساقی نورایی؛ حورا بحرالعلوم؛ سعید امین زاده