کلیدواژه‌ها = زنجیره ی انتقال الکترون
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه کوئینون در ارزیابی تکامل موجودات

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1400، صفحه 88-97

صدیقه مختاری؛ فروغ فریدی؛ مجید باصری صالحی