کلیدواژه‌ها = هوش میکروبی
تعداد مقالات: 1
1. هوش میکروبی و استفاده از آن در زیست فن آوری

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1400، صفحه 125-139

محمدجواد گل محمدی؛ فرشته جوکار کاشی