کلیدواژه‌ها = عفونت‌های دندانی
نسل جدید محصولات بهداشت دهان و دندان با استفاده از باکتریوفاژها

دوره 6، شماره 11، شهریور 1401، صفحه 103-110

راحله مجدانی؛ حمیده لامکان