کلیدواژه‌ها = سواحل
مروری بر تاثیرات تغییرات اقلیم بر بوم‌سازگان‌های مانگرو

دوره 5، شماره 10، دی 1400، صفحه 111-116

نسترن دلفان؛ مهدی قدرتی شجاعی