کلیدواژه‌ها = زنده ماندن
زنده ماندن از آسیب روحی COVID-19

دوره 4، شماره 8، اسفند 1399، صفحه 152-154

حورا بحرالعلوم؛ ساقی نورایی؛ سعید امین زاده