کلیدواژه‌ها = طول عمر
راز طول عمر بالا و مقاومت موش صحرایی برهنه به سرطان

دوره 6، شماره 11، شهریور 1401، صفحه 187-188

فاطمه فتوحی چاهوکی؛ سعید امین زاده