کلیدواژه‌ها = پاندمی
مهار پاندمی با آنتی بادی‌ها، قبل از تولید واکسن‌ها

دوره 4، شماره 8، اسفند 1399، صفحه 132-134

سمیه عرب زاده


نکاتی درباره داروهای معتبر و آزمایش شده برای بیماری کووید19

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1399، صفحه 285-289

شکیبا درویش علیپور آستانه


تشخیص کووید-19: بیماری و ابزارهای شناسایی

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1399، صفحه 304-315

سعید ذاکر؛ هانیه باقری فرد