کلیدواژه‌ها = پارامترهای هماتولوژی
یافته های هماتولوژی بیماران مبتلا به عفونت کووید-19

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1399، صفحه 297-304

سمانه سلطانی؛ مهدی محمودی؛ الهام فرهادی