کلیدواژه‌ها = تکامل
ماهی‌رنگین‌کمانی (guppy) چه نکاتی در مورد تکامل به ما می آموزد

دوره 6، شماره 11، شهریور 1401، صفحه 194-196

نازنین عندلیب


معرفی کتاب "رفتار، بوم‌شناسی و تکامل سیکلیدماهیان" نگاشته شده توسط ماریا ای. آباته و دیوید نواکس (2021) به بهانه ارائه گزارش‌‌های مختلف پیرامون اثرات منفی گونه‌های سیکلید (تیلاپیا) در آب‌های داخلی ایران

دوره 5، شماره 10، دی 1400، صفحه 159-163

علیرضا رادخواه؛ سهیل ایگدری


جایگاه کوئینون در ارزیابی تکامل موجودات

دوره 5، شماره 9، شهریور 1400، صفحه 88-97

صدیقه مختاری؛ فروغ فریدی؛ مجید باصری صالحی


گونه های جهنده، مکانیسمی برای پایداری و بقای ویروس کرونا

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1399، صفحه 219-226

شمس الضحی ابوالمعالی


نقش اهریمنی پروتئین اسپایک در کروناویروس ها: ساختار، فعالیت و تکامل

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1399، صفحه 241-251

فهیمه قوامی پور؛ پریسا نصراللهی؛ بهاره دبیرمنش؛ حسن جلیلی؛ خسرو خواجه