کلیدواژه‌ها = تکامل
تعداد مقالات: 2
1. جایگاه کوئینون در ارزیابی تکامل موجودات

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1400، صفحه 88-97

صدیقه مختاری؛ فروغ فریدی؛ مجید باصری صالحی


2. گونه های جهنده، مکانیسمی برای پایداری و بقای ویروس کرونا

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1399، صفحه 219-226

شمس الضحی ابوالمعالی