کلیدواژه‌ها = SARS-CoV-2
تعداد مقالات: 6
1. کووید-19: چالشی جدید برای نسل بشر

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1399، صفحه 45-49

اتابک روحی امینجان


2. کاربردهای بالقوه زیست فناوری گیاهی در مقابل SARS-CoV-2

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1399، صفحه 89-98

علیرضا ایرانبخش


3. مروری بر کروناویروس‌ها با تاکید بر SARS-CoV-2 (2019-nCoV) عامل کووید-19

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1399، صفحه 201-207

نیما شیخ بیگلو


6. تشخیص کووید-19: بیماری و ابزارهای شناسایی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1399، صفحه 304-315

سعید ذاکر؛ هانیه باقری فرد