کلیدواژه‌ها = صرع
مروری بر بیماری صرع و همه‌گیرشناسی آن

دوره 6، شماره 11، شهریور 1401، صفحه 156-161

رضا مقدسی؛ احمدعلی معاضدی


صرع زائی: سازوکارهای ایجاد تشنج و صرع

دوره 5، شماره 10، دی 1400، صفحه 142-148

رضا مقدسی؛ احمدعلی معاضدی؛ زهره قطب الدین